Cá nhân nổi bật
Nguyễn Xuân Tùng
Tổng: 240 bộ dữ liệu
Nguyễn Long Giang
Tổng: 6 bộ dữ liệu
Nguyễn Văn Sang
Tổng: 6 bộ dữ liệu
Phạm Quang Nam
Tổng: 5 bộ dữ liệu
Dương Chí Vinh
Tổng: 4 bộ dữ liệu
Nguyễn Ngọc Nam
Tổng: 2 bộ dữ liệu
Trần Trung
Tổng: 2 bộ dữ liệu
Trần Đức Phương
Tổng: 1 bộ dữ liệu
Trịnh Anh Đức
Tổng: 1 bộ dữ liệu
Trần Thị Hà Trang
Tổng: 1 bộ dữ liệu
Phạm Minh Tiến
Tổng: 1 bộ dữ liệu
Vu Thanh Quang
Tổng: 1 bộ dữ liệu
Nguyễn Lê Nam
Tổng: 1 bộ dữ liệu
Vũ Hoàng Thương
Tổng: 1 bộ dữ liệu
Tổ chức đóng góp nhiều dữ liệu
Công ty Cổ phần GeneStory
Tổng: 15 Bộ dữ liệu
Viện Công nghệ Thông tin
Tổng: 11 Bộ dữ liệu
Học viện Dân tộc
Tổng: 2 Bộ dữ liệu
Dữ liệu mới nhất
Bộ dữ liệu Phân tích Chất lượng táo
Bộ dữ liệu Học máy phân tích Chỉ số cơ thể về bệnh béo phì
Dữ liệu Tạo văn bản dựa trên công cụ Học máy Mistral 7B
Bộ dữ liệu Phân tích cảm xúc dựa trên câu nói theo 5 sắc thái cảm xúc
William H. Wolberg, W. Nick Street, Olvi L. Mangasarian
Bộ dữ liệu về Chẩn đoán ung thư vú Wisconsin 
Dữ liệu nổi bật
228
1
Ngày tạo: 12/06/2023
Tiêu đề gốc : C0541 - Hộ gia đình du khách Ireland (Số) theo nhóm tuổi của người tham chiếu, loại...
210
6
Ngày tạo: 15/06/2023
Trị giá và mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2023
397
13
Ngày tạo: 06/06/2023
Danh sách tỉnh, huyện xã Việt Nam 2023, Danh sách các đơn vị hành chính trên toàn quốc 
222
4
Ngày tạo: 06/06/2023
Dữ liệu Dân số trung bình chia theo thành thị, nông thôn  2016 - 2021
258
3
Ngày tạo: 15/06/2023
Kim ngạch xuất nhập khẩu phân theo nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2023
236
2
Ngày tạo: 15/06/2023
 Trị giá xuất khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng...