Cá nhân nổi bật
Trần Đức Phương
Tổng: 35 bộ dữ liệu
Trịnh Anh Đức
Tổng: 1 bộ dữ liệu
Tổ chức đóng góp nhiều dữ liệu
Dữ liệu mới nhất
Bộ dữ liệu về các cấu trúc dữ liệu và thuật toán cho mọi người
Bộ dữ liệu xếp hạng các quốc gia về AI, Thống kê, Phân tích Máy tính
Bộ dữ liệu thống kê về Khoa học dữ liệu 365, một trang web cung cấp các khóa học và tài nguyên trực tuyến để học về khoa học dữ liệu, học máy và phân tích dữ liệu.
Bộ dữ liệu này bao gồm các tiêu đề bài viết được thu thập từ các blog khoa học dữ liệu lớn, nhằm mục đích phục vụ như một nguồn tài nguyên phong phú để hiểu các xu hướng và sự thay đổi hiện tại trong lĩnh vực phát triển phần mềm và khoa học dữ liệu.
Bộ dữ liệu 5000 công cụ AI  là bộ sưu tập toàn diện các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) được quản lý để hỗ trợ những người đam mê dữ liệu, nhà nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực học máy và khoa học dữ liệu. Bộ dữ liệu này chứa thông tin có giá trị về nhiều công cụ AI, bao gồm tên, mô tả, mô hình định giá, trường hợp sử dụng được đề xuất, mức phí (nếu có), đánh giá của người dùng, liên kết công cụ và danh mục chính.
Dữ liệu nổi bật
303
0
Ngày tạo: 12/06/2023
Tiêu đề gốc : C0535 - Khách du lịch Ireland trong các hộ gia đình khách du lịch theo Tỉnh hoặc...
935
34
Ngày tạo: 06/06/2023
Danh sách tỉnh, huyện xã Việt Nam 2023, Danh sách các đơn vị hành chính trên toàn quốc 
403
6
Ngày tạo: 06/06/2023
Dữ liệu Dân số trung bình chia theo thành thị, nông thôn  2016 - 2021
403
6
Ngày tạo: 30/05/2023
Bộ dữ liệu tổng hợp các tuyến đường sắt ở Việt Nam dưới nhiều định dạng file khác nhau (.csv, .xls,...
420
9
Ngày tạo: 21/06/2023
Bảng xếp hạng Đại học Thế giới 2023 dựa trên 1.799 trường đại học trên 104 quốc gia và khu vực dựa...
821
24
Ngày tạo: 21/06/2023
Bộ dữ liệu bao gồm các ước tính được chuẩn hóa theo độ tuổi về tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường (DM)...