Danh sách tỉnh thành, quận huyện, phường xã Việt Nam

Danh sách tỉnh, huyện xã Việt Nam 2023, Danh sách các đơn vị hành chính trên toàn quốc 

Tổng cục Thống kê
Tổ chức
06/06/2023 09:54
06/06/2023 09:58
1.0
CC0: Public Domain
https://gis.gso.gov.vn/
Hoàng Mạnh Tuấn
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
1426
40
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 Danh sách cấp tỉnh kèm theo quận huyện, phường xã ___06_06_2023.xls XLS 2453 KB
Image