Mạng lưới giao thông đường sắt Việt Nam

Bộ dữ liệu tổng hợp các tuyến đường sắt ở Việt Nam dưới nhiều định dạng file khác nhau (.csv, .xls, json, .zip). Thông tin gồm có: mã, tên, chiều dài

Bộ giao thông vận tải
Tổ chức
30/05/2023 14:45
31/05/2023 11:48
1.0
CC0: Public Domain
Hoàng Mạnh Tuấn
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
462
8
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 2.-811_duong_sat_120116.zip ZIP 60 KB
2 2.-811_duong_sat_100116.csv CSV 1 KB
3 2.-811_duong_sat_100116.xlsx XLSX 9 KB
Image