Xếp hạng Đại học Thế giới 2023

Bảng xếp hạng Đại học Thế giới 2023 dựa trên 1.799 trường đại học trên 104 quốc gia và khu vực dựa trên nhiều (ít nhất 13) chỉ số hoạt động đo lường hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao kiến ​​thức và triển vọng quốc tế. Dữ liệu được thu thập từ hơn 2.500 tổ chức, bao gồm các phản hồi khảo sát từ 40.000 học giả và phân tích hơn 121 triệu trích dẫn trong 15,5 triệu ấn phẩm nghiên cứu. Hoa Kỳ có nhiều tổ chức nhất nói chung và nằm trong top 200, nhưng Trung Quốc đã vượt qua Úc để có số lượng tổ chức cao thứ tư trong top 200. Đại học Oxford được xếp hạng đầu tiên trong năm nay, trong khi mục mới cao nhất là Humanitas của Ý Trường đại học.

TARIQ MAHMOOD
Tổ chức
21/06/2023 10:21
21/06/2023 10:21
1.0
CC0: Public Domain
https://www.kaggle.com/datasets/tariqbashir/world-university-ranking-2023
Hoàng Mạnh Tuấn
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
494
9
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 World Universites Ranking 2023.csv CSV 188 KB
Image