Trị giá xuất khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2023

 Trị giá xuất khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2023

Tổng cục Thông Kê
Tổ chức
15/06/2023 15:05
15/06/2023 15:05
1.0
CC0: Public Domain
https://www.gso.gov.vn/
Hoàng Mạnh Tuấn
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
331
6
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 V04-2023-2.xls XLS 210 KB
Image