Trị giá và mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2023

Trị giá và mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2023

Tổng cục Thông Kê
Tổ chức
15/06/2023 14:57
15/06/2023 15:07
1.0
CC0: Public Domain
gso.gov.vn
Hoàng Mạnh Tuấn
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
286
8
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 V01-2023-2.xls XLS 177 KB
Image