Kim ngạch xuất nhập khẩu phân theo nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2023

Kim ngạch xuất nhập khẩu phân theo nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2023

Tổng cục Thông Kê
Tổ chức
15/06/2023 15:00
15/06/2023 15:06
1.0
CC0: Public Domain
www.gso.gov.vn
Hoàng Mạnh Tuấn
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
313
3
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 V03-2023-2.xls XLS 178 KB
Image