Bộ dữ liệu về Chẩn đoán ung thư vú Wisconsin

Bộ dữ liệu về Chẩn đoán ung thư vú Wisconsin 

William H. Wolberg, W. Nick Street, Olvi L. Mangasarian
Tổ chức
19/02/2024 16:16
21/02/2024 10:28
Version 1
CC0: Public Domain
https://www.openml.org/search?type=data&status=active&id=1510
Nguyễn Xuân Tùng
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
137
7
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 wdbc.rar RAR 46 KB
Image