Bộ dữ liệu về các máy tính xách tay Windows được mua nhiều trong năm 2024 trên Best Buy

Bộ dữ liệu về các máy tính xách tay Windows được mua nhiều trong năm 2024 trên Best Buy là tập hợp toàn diện các danh sách máy tính xách tay Windows từ Best Buy. Với 489 mục, bộ dữ liệu bao gồm nhiều thương hiệu và kiểu máy, cung cấp thông tin chi tiết chuyên sâu về thông số kỹ thuật , xếp hạng của người tiêu dùng và chi tiết về giá của các sản phẩm máy tính xách tay mới nhất

KANCHANA
Tổ chức
16/04/2024 09:44
16/04/2024 09:45
1.0
CC0: Public Domain
https://www.kaggle.com/datasets/kanchana1990/best-buy-2024-windows-laptops
Trần Đức Phương
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
71
0
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 best_buy_laptops_2024.csv CSV 185 KB
Image