Bộ dữ liệu về 5000 công cụ AI năm 2023

Bộ dữ liệu 5000 công cụ AI  là bộ sưu tập toàn diện các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) được quản lý để hỗ trợ những người đam mê dữ liệu, nhà nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực học máy và khoa học dữ liệu. Bộ dữ liệu này chứa thông tin có giá trị về nhiều công cụ AI, bao gồm tên, mô tả, mô hình định giá, trường hợp sử dụng được đề xuất, mức phí (nếu có), đánh giá của người dùng, liên kết công cụ và danh mục chính.

MUHAMMAD TALHA AWAN
Tổ chức
16/04/2024 09:52
16/04/2024 09:53
1.0
CC0: Public Domain
https://www.kaggle.com/datasets/muhammadtalhaawan/ai-5000-tools-2023
Trần Đức Phương
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
122
2
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 all_ai_tool.csv CSV 1119 KB
Image