Bộ dữ liệu Phân biệt Âm đơn trong tiếng Anh dung cho Máy học OpenML100

Bộ dữ liệu Phân biệt Âm đơn trong tiếng Anh dung cho Máy học OpenML100

Dominique Van Cappel, THOMSON-SINTRA
Tổ chức
19/02/2024 10:32
19/02/2024 16:12
Version 1
CC0: Public Domain
https://www.openml.org/search?type=data&sort=runs&status=active&id=1489
Nguyễn Xuân Tùng
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
145
1
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 phoneme.rar RAR 108 KB
Image