Trịnh Anh Đức
Trịnh Anh Đức
Ngày tham gia: 11/01/2024
Số lượng bài viết: 1 bài
Đang hoạt động
Xem thông tin chi tiết
Trịnh Anh Đức
Nam
Phó giáo sư
Việt Nam
trinhanhduc@vinatom.gov.vn
Tiến sĩ