Bộ dữ liệu Phân tích cảm xúc dựa trên câu nói theo 5 sắc thái cảm xúc

Bộ dữ liệu Phân tích cảm xúc dựa trên câu nói theo 5 sắc thái cảm xúc

Tổ chức
21/02/2024 10:18
21/02/2024 10:28
Version 1
CC0: Public Domain
https://www.kaggle.com/datasets/nelgiriyewithana/emotions
Nguyễn Xuân Tùng
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
158
8
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 Emotions.zip ZIP 16440 KB
Image