Bộ dữ liệu Học máy phân tích Chỉ số cơ thể về bệnh béo phì

Bộ dữ liệu Học máy phân tích Chỉ số cơ thể về bệnh béo phì

Tổ chức
21/02/2024 10:25
21/02/2024 10:28
Version 1
CC0: Public Domain
https://www.kaggle.com/datasets/kalpanatiwari30/dataset-for-obesity
Nguyễn Xuân Tùng
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
233
29
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 dataset for obesity.zip ZIP 945 KB
Image